RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Akcja REINTEGRACJA”

nr projektu RPMA.09.01.00-14-A528/18 

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:

60 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym

doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z POPŻ 2014-2020, osoby bezrobotne dla których ustalono III profil pomocy, osoby bierne zawodowo , które zamieszkują w rozumieniu przepisów KC wyłącznie na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Głównym celem projektu  jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do uzyskania trwałego zatrudnienia przez 60 os. i ich rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez ich uczestnictwo w projekcie.

W projekcie weźmie udział 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn)

w tym:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  - min. 48 Uczestników Projektu,
 • Kobiety – min. 36 Uczestników Projektu,
 • osoby niepełnosprawne – min. 3 Uczestników Projektu ,
 • osoby korzystające z POPŻ 2014-2020,
 • osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy,
 • osoby bierne zawodowo – min. 34 Uczestników Projektu.

oraz należące do co najmniej jednej z:

 • rodzin wielodzietnych
 • rodzin ubogich z dziećmi
 • rodzin z osobami starszymi
 • rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz z innymi osobami niesamodzielnymi
 • rodziców samotnie wychowujących dzieci

W ramach projektu oferujemy:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • Szkolenie zawodowe
 • Coaching specjalistyczny
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Uczestnikom zapewniamy

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych
 • wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla UP na szkolenia i  staż
 • catering

Dofinansowanie projektu z UE:  682 132,53 PLN

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 515 543 234

mail: akcjareintegracja@mcdk.info.pl

http://www.mcdk-szkolenia.pl/akcja-reintegracja/

dol

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu: Telefon: 515 543 234 e-mail : akcjareintegracja@mcdk-szkolenia.pl   Zapraszamy także do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem: ul. Pułtuska 41, 09-100 Płońsk   Zapraszamy, Zespół Projektu

Dokumenty do pobrania

Regulamin Projektu: Regulamin Projektu Regulamin Projektu – aktualizacja z dnia 15.05.2019 r. Regulamin Projektu   Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej Oświadczenie o III profilu Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ   Dokumenty wiązane ze stypendium i zwrotem kosztów dojazdu: Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdu na zadania Zaświadczenie przewoźnika Oświadczenia osoby […]

Akcja REINTEGRACJA

07.06.2019r. Szanowi Państwo, poniżej zamieszczony zostaje harmonogram spotkań indywidualnych z Pośrednictwa Pracy dla gr 2, 3 oraz 4 z Pułtuska. Harmonogram – Pośrednictwo Pracy – GR 2,3,4 Bardzo proszę o zapoznanie się oraz o obowiązkowe przybycie.     “Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 […]

CZCIONKA
KONTRAST