RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Projekt „Aktywne Mazowieckie!” Nr projektu: RPMP.09.01.00-14-a760/18

realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWICKIEGO na lata 2014-2020

 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: 9.1. „Aktywizacja społeczno- zatrudnieniowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Organizatorem Projektu jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

Okres realizacji Projektu: od: 01.10.2018 – 30.06.2019

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą – Województwem Mazowieckim

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej wynosi 622 592,4 zł

Całkowita wartość Projektu wynosi 778 240, 5 zł

Projekt skierowany jest do 60 osób lub rodzin:

 • Bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy
 • Pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:

- korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

- z niepełnosprawnością, zwłaszcza  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

-korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zg. z ust. z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia pomocą społeczną, tj. spełniają min. 1 przesłankę określoną w art. 7 w ww. ustawie.

 • Zamieszkują (zgodnie z KC) na terenie woj. Mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Gminy: Radzanów, Stara Błonica, Stromiec, Wysmierzyce, Ciechanów, Glinojeck, Gołymin- Ostrówek, Ojrzeń, Regimin, Sońsk, Borowie, Garwolin, Maciejowice, Parysów, Trojanów, Żelechów, Gostynin, Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny, Garbatka- Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Magnuszów, Sieciechów, Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, Huszlew, Łosice, Platerów, Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Maków Mazowiecki, Młynarze, Płoniawy- Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Cegłów, Latowicz, Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Szreńsk, Zakroczym, Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Troszyn, Brok, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Zaręby Kościelne, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Słubice, Wyszogród, Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Nowe Miasto, Raciąż, Załuski, Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz, Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa, Gzy, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia- Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Mordy, Wodynie, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz, Iłów, Młodzieszyn, Ceranów, Jabłonna Lacka, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec, Grębków, Liw, Stoczek, Jadów, Klmebów, Starchówka, Tłuszcz, Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń, Bieżuń, Kuczbork- Osada, Siemiątkowo, Wiskitki.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno- zawodowej i zdolności do zatrudnienia dzięki nabyciu kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy w woj. Mazowieckim przez 60 osób powyżej 18 roku życia lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością (min. 15 %) oraz osób korzystających z PO Pomoc Żywnościowa, które zamieszkują (zgodnie z KC) na terenie województwa mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji.

W ramach projektu Uczestnicy/czki Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia.

 1. Diagnoza indywidulanych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 2. Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (psychologa) służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej
 3. Działania z zakresu poradnictwa i wsparcia w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót do na rynek pracy i aktywizację zawodową
 4. Pośrednictwo pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową
 5. Szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem zewnętrznym
 6. Staże zawodowe ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego

Planowane efekty realizacji projektu

 • wskaźniki produktu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 60 osób (36K/24M)

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 9 osób (6K/3M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji- 60 osób (36K/24M)

 

 • wskaźniki realizacji celu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu– 30 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu– 34 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 18 osób

Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej- 34 %

Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej- 25 %

Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej – 34 %

Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej- 12 %

dol

Plakat informacyjny

Zespół projektowy zaprasza do zapoznania się z plakatem informacyjno – reklamowym !   aktywne_mazowieckie_plakat_28_02_2019 mój

Kontakt

Szanowni Państwo! Osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Aktywne Mazowieckie!” zapraszamy do kontaktu: nr telefonu:  699 670 307 e-mail : aktywnemazowieckie@mcdk-szkolenia.pl

Aktualności

01.06.2019 “Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta wynosi 861,40 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości […]

Harmonogramy

Szanowni Państwo, w załączniku znajduje się harmonogram zajęć do zad. 1- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, zad. 2 Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (psychologa) służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej zad. 3 Działania z zakresu poradnictwa i wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych umożliwiających […]

Aktywne Mazowieckie

REGULAMIN PROJEKTU Regulamin projektu Aktywne Mazowieckie1! DOKUMENTY DO POBRANIA  Dokumenty rekrutacyjne Zał nr 1 formularz zgłoszeniowy formularz zgłoszeniowy ost(1) Zał nr 2 oświadczenie o kwalifikowalności Zał nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu MAZ Zał nr 4 Oświadczenie przetwarzania danych_MAZ Zał nr 5 Ankieta potrzeb usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami Zał nr 6 oświadczenia osoby […]

CZCIONKA
KONTRAST