gora_opolskiew

Projekt „AKTYWNI 30+”

Nr projektu: RPOP.07.02.00-16-0002/18

województwo opolskie

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

 

Grupę docelową stanowi 72 osób biernych zawodowo w tym:

- min. 4 osoby z niepełnosprawnościami

- min. 22 osoby w wieku 50 lat i więcej

- min. 22 osoby o niskich kwalifikacjach

 

Głównym celem projektu  jest podniesiona aktywność zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia.

dol
CZCIONKA
KONTRAST