Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„MŁODZI AKTYWNI W ŁÓDZKIM”

nr projektu POWR.01.02.01-10-0003/17

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:

Uczestnikami projektu jest 60 osób fizycznych (w tym minimum 36 kobiet), pozostających bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo: 48 i bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy: 12) w wieku 18-29 lat, w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnościami które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. Uczestnicy projektu to osoby, które zamieszkują zgodnie z KC na terenie województwa łódzkiego.

W projekcie weźmie udział 60 osób (minimum 36 Kobiet)
• osoby z niepełnosprawnościami – 5 UP
• osoby bierne zawodowo 80%- 48UP w tym 29 kobiet
• osoby bezrobotne niezarejestrowane w UP – 12 UP w tym 6 kobiet
• osoby długotrwale bezrobotne – minimum 3UP
• kobiety 60% - 36UP

W ramach projektu oferujemy:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów UP (zajęcia indywidualne).
• Pośrednictwo pracy (zajęcia indywidualne).
• Poradnictwo zawodowe (zajęcia grupowe).
• Szkolenie zawodowe (zajęcia grupowe).
• Szkolenia komputerowe ECDL DIGCOMP/ECC
• Staże zawodowe

Uczestnikom zapewniamy:
• stypendium szkoleniowe
• stypendium stażowe
• możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych
• wykwalifikowaną kadrę trenerów
• bezpłatne materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu
• catering

Cel projektu:
Wyższa aktywność zawodowa i zdolność do zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy w województwie łódzkim przez 60 osób, młodych biernych zawodowo i bezrobotnych, w wieku 18-29 lat (w tym 36 kobiet), w tym 5 osób z niepełnosprawnościami, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z obszaru województwa łódzkiego od 01.09.2018 do 31.05.2019.

Okres realizacji 01.09.2018 – 31.05.2019
Wartość Projektu 713 440,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE 601 287,65 PLN


Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 517-255-983
mail: mlodziaktywniwlodzkim@gmail.com
mlodziaktywniwlodzkim@mcdk-szkolenia.pl

Harmonogram zajęć

  harmonogram gr 1 Tomaszów Mazowiecki harmonogram gr 2 Działoszyn harmonogram gr 3 Tomaszów Mazowiecki harmonogram gr 4 Działoszyn (1) harmonogram Szkolenia komputerowe ECCC Działoszyn_gr 2 (1) harmonogram Szkolenia komputerowe ECCC Tomaszów Mazowiecki gr 1 harmonogram Szkolenia komputerowe ECCC Działoszyn_gr 3 (2) Profesjonalna obsługa klienta i techniki sprzedaży Pracownik biurowy z elementami księgowości, Kadr i Płac […]

Aktualności

Szanowni Państwo, w zakładce harmonogramy dostępne są aktualne harmonogramy staży zawodowych dla 3 Uczestników Projektu. Szanowni Państwo, w zakładce harmonogramy dostępne do pobrania są aktualne harmonogramy dla szkoleń zawodowych w miejscowości Działoszyn. Drodzy Państwo, w dniu 01.02.2019 roku rozpoczną się szkolenia zawodowe. Harmonogramy dostępne są w zakładce Harmonogramy. Drodzy Państwo, w dniu 21.01.2019 roku w […]

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu Młodzi Aktywni w Łódzkim Formularz zgłoszeniowy RODO Oświadczenie o spełnianiu kryterium grupy doc oświadczenie potwierdzajace dane osobowe Oświadczenie uczestnika projektu po RODO Oświadzcenie o statusie na rynku pracy

CZCIONKA
KONTRAST