Projekt „STOP bierności zawodowej”


realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 6. Rynek pracy Numer i nazwa Działania: 6.2. Aktywizacja zawodowa
Organizatorem Projektu jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

Okres realizacji Projektu: od: 01.09.2018 do 31.05.2019

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej wynosi 773 226,66 zł
Całkowita wartość Projektu wynosi 813 922,80 zł

Projekt skierowany jest do 96 osób (w tym minimum do 58 kobiet) powyżej 29 roku życia: bezrobotnych oraz biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na teranie województwa wielkopolskiego na terenie wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji:

Powiat chodzieski:
Budzyń – gmina wiejska
Chodzież
Chodzież – gmina wiejska
Margonin
Szamocin

Powiat gostyński:
Borek Wielkopolski
Gostyń
Krobia
Pępowo – gmina wiejska
Piaski – gmina wiejska
Pogorzela
Poniec

Powiat grodziski:
Granowo – gmina wiejska
Grodzisk Wielkopolski
Kamieniec – gmina wiejska
Rakoniewice
Wielichowo

Powiat jarociński:
Jaraczewo – gmina wiejska
Jarocin
Kotlin – gmina wiejska
Żerków

Powiat kościański:
Czempiń
Kościan
Kościan – gmina wiejska
Krzywiń
Śmigiel

Powiat Kępiński:
Bralin – gmina wiejska
Kępno
Łęka Opatowska - gmina wiejska
Perzów - gmina wiejska
Rychtal - gmina wiejska
Trzcinica - gmina wiejska
Baranów - gmina wiejska

Powiat kolski:
Babiak - gmina wiejska
Chodów - gmina wiejska
Dąbie
Grzegorzew - gmina wiejska
Kłodawa
Koło - gmina wiejska
Koło
Kościelec - gmina wiejska
Olszówka - gmina wiejska
Osiek Mały - gmina wiejska
Przedecz

Powiat krotoszyński:
Kobylin
Koźmin Wielkopolski
Krotoszyn
Rozdrażew - gmina wiejska
Sulmierzyce
Zduny

Powiat międzychodzki:
Chrzypsko Wielkie - gmina wiejska
Kwilcz - gmina wiejska
Międzychód
Sieraków

Powiat nowotomyski:
Kuślin - gmina wiejska
Lwówek
Nowy Tomyśl
Opalenica
Zbąszyń
Miedzichowo

Powiat ostrzeszowski:
Czajków
Doruchów - gmina wiejska
Grabów nad Prosną
Kobyla Góra - gmina wiejska
Kraszewice - gmina wiejska
Mikstat
Ostrzeszów

Powiat śremski:
Brodnica - gmina wiejska
Dolsk
Książ Wielkopolski

Powiat wągrowiecki:
Damasławek - gmina wiejska
Gołańcz
Mieścisko - gmina wiejska
Wapno - gmina wiejska
Wągrowiec
Wągrowiec - gmina wiejska

Powiat złotowski:
Jastrowie
Lipka - gmina wiejska
Okonek
Tarnówka - gmina wiejska
Zakrzewo - gmina wiejska
Złotów
Złotów - gmina wiejska

Powiat rawicki:
Bojanowo
Jutrosin
Miejska Górka
Pakosław - gmina wiejska
Rawicz

Powiat słupecki:
Lądek - gmina wiejska
Orchowo - gmina wiejska
Ostrowite - gmina wiejska
Powidz - gmina wiejska
Słupca
Słupca - gmina wiejska
Strzałkowo - gmina wiejska
Zagórów

Powiat wolsztyński:
Przemęt - gmina wiejska
Siedlec - gmina wiejska
Wolsztyn

Powiat wrzesiński:
Kołaczkowo - gmina wiejska
Miłosław
Wrzesiński
Nekla
Pyzdry
Września

Powiat średzki:
Dominowo - gmina wiejska
Krzykosy - gmina wiejska
Nowe Miasto nad Wartą - gmina wiejska
Środa Wielkopolska
Zaniemyśl - gmina wiejska

Powiat turecki:
Brudzew - gmina wiejska
Dobra
Kawęczyn - gmina wiejska
Malanów - gmina wiejska
Przykona - gmina wiejska
Tuliszków
Turek
Turek - gmina wiejska
Władysławów - gmina wiejska

Powiat czarnkowsko-trzcianecki:
Czarnków - gmina wiejska
Czarnków
Drawsko - gmina wiejska
Krzyż Wielkopolski
Lubasz - gmina wiejska
Połajewo - gmina wiejska
Wieleń

Powiat gnieźnieński:
Kiszkowo - gmina wiejska
Mieleszyn - gmina wiejska
Trzemeszno

Powiat koniński:
Grodziec - gmina wiejska
Kleczew
Rychwał
Skulsk- gmina wiejska
Sompolno
Wilczyn - gmina wiejska
Wierzbinek

Powiat leszczyński:
Krzemieniewo - gmina wiejska
Wijewo - gmina wiejska
Włoszakowice - gmina wiejska

Powiat obornicki:
Rogoźno
Ryczywół - gmina wiejska

Powiat pilski:
Białośliwie - gmina wiejska
Łobżenica
Miasteczko Krajeńskie - gmina wiejska
Wyrzysk

Powiat pleszewski:
Chocz - gmina wiejska
Czermin - gmina wiejska
Dobrzyca
Gizałki - gmina wiejska
Pleszew

Powiat szamotulski:
Duszniki - gmina wiejska
Kaźmierz - gmina wiejska
Obrzycko - gmina wiejska
Obrzycko
Ostroróg
Pniewy
Wronki


Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa 96 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci niedyskryminacji. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na płeć, niepełnosprawność, itp. Rekrutacja będzie otwarta, ciągła, bezpośrednia prowadzona na terenie województwa wielkopolskiego, w okresie od września do listopada 2018. Warunkiem ukończenia rekrutacji jest :

• zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
• spełnienie wymogów formalnych,
• pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej
• pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu.

W ramach projektu Uczestnicy/czki Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja IPD dla każdego UP
2. Wsparcie psychologiczno-doradcze
3. Szkolenie zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i egzamin certyfikujący
4. Staż zawodowy
5. Pośrednictwo pracy

Planowane efekty realizacji projektu
1. Wskaźniki specyficzne dla projektu:
Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 21 osób
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób 50+ – 33%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - 30%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - 38%

2. Wskaźniki kluczowe dla projektu:
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 79
Liczba osób długotrwale bezrobotnych obojętnych wsparciem w programie – 20
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 17
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 17
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 42
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 5

Formy wsparcia:
W ramach projektu Uczestnicy/czki Projektu (UP) wezmą udział w następujących formach wsparcia:

Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego UP:
• wymiar: 1 spotkanie indywidualne 2h zegarowe
• zakres: identyfikacja potrzeb i oczekiwań UP wobec udziału w projekcie, diagnoza możliwości UP w zakresie doskonalenia zawodowego i stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie IPD dla każdego/każdej UP

Zadanie 2 – Wsparcie psychologiczno-doradcze:
• warunek rozpoczęcia – aktywny udział w zad. 1, opracowanie/zaktualizowanie IPD
• wymiar: 1 spotkanie indywidualne 2h zegarowe
• zakres: odkrywanie oraz rozwijanie potencjału UP i jego wewnętrznej motywacji, identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron UP, wsparcie przy podejmowanych przez UP wyzwaniach, stymulowanie kreatywności, rozwijanie samoświadomości, dążenie do samorealizacji

Zadanie 3 – Szkolenie zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i egzamin certyfikujący:
• warunek rozpoczęcia – aktywny udział w zad. 1, opracowanie/zaktualizowanie IPD
• wymiar: 120h, 15 spotkań każde po 8h, średnio 4 razy w tygodniu, w grupach max. 12os.
Szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb UP na podstawie opracowanego w ramach projektu IPD i diagnozy potrzeb oraz będą uwzględniały sytuację na regionalnym rynku pracy. Efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-20. Szkolenia będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie wielkopolskim i/lub w powiatach, z których pochodzą UP w oparciu o dane wynikające z badania Barometr zawodów, będą potwierdzone odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców: będzie posiadał akceptację przez pracodawców dotyczące zarówno programu szkolenia jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną osiągnięte przez UP. Na początku i na zakończenie szkoleń UP napiszą testy wiedzy.

Zadanie 4 – staż zawodowy dla 50%UP:
• warunek rozpoczęcia: pozytywne ukończenie udziału w szkoleniu zawodowym
• wymiar: 3miesiące, 40godzin tygodniowo po 8h dziennie (osoby niepełnosprawne 35h tygodniowo po 7h dziennie)
Program stażu zostanie indywidualnie ustalony dla każdego UP i uwzględni predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia i dotychczasowe kwalifikacje. Program zostanie przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z Zespołem Projektu i zostanie przedłożony do podpisu UP. Celem zadania jest nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Staż odbywa się na podstawie umowy trójstronnej (Stażysta/ka, podmiot przyjmujący, organizator stażu). UP wykona obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu pracodawca opracuje pisemną ocenę dotyczącą osiągniętych rezultatów i efektów stażu. UP sporządzi sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach. Organizator stażu wyda zaświadczenie o odbyciu stażu.

Zadanie 5 – Pośrednictwo pracy:
• warunek rozpoczęcia - ukończenie udziału w zad. 1
• wymiar: 1 spotkanie indywidualne 2h zegarowe
• zakres: pomoc UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, pozyskanie ofert pracy (min. 2) oraz ich upowszechnienie, inicjowanie i organizacja kontaktu z pracodawcami, informowanie UP a aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, informowanie UP o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Aktualności

15.07.2019 Szanowni Państwo, W zakładce harmonogramy przedstawiamy zaktualizowaną tabelę ze stażami zawodowymi. 24.06.2019 Szanowni Państwo, W zakładce harmonogramy przedstawiamy tabelę zajęć z pośrednictwa pracy dla grup z miejscowości Trzcianka. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi. 03.06.2019 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone […]

Harmonogramy

Zadanie 1: harmonogram Trzcianka IPD harmonogram Jarocin IPD harmonogram Jarocin 2 IPD harmonogram Jarocin 3 IPD harmonogram Jarocin 6 IPD   Zadanie 2: harmonogram Trzcianka psycholog harmonogram Jarocin psycholog harmonogram Jarocin 2 psycholog harmonogram Jarocin 3 psycholog harmonogram Jarocin 6 psycholog   Zadanie 3: Gr I Trzcianka Gr II Trzcianka Gr III – I Jarocin […]

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne: ANKIETA ON FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  OŚWIADCZENIE GRUPA DOCELOWA   Materiały ze wsparcia Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja IPD dla każdego/każdej Uczestnika/czki Projektu: Analiza motywacji zawodowej Indywidualny Plan Działania   Materiały ze Wsparcia psychologiczno-doradczego: Testy psychologiczne

CZCIONKA
KONTRAST