PROJEKT
„Wszystko w Twoich rękach - program aktywizacji społeczno-zawodowej”
nr projektu RPWM.11.01.01-28-0011/18

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne

Działanie 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Organizatorem projektu jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.,
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

 


Aktualności

13.03.2020 Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się   z zarządzeniem  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. PILNE_ZAKAZY_organizacji_Polecenia_i_Zarządzenia 17.11.2019 Szanowi Państwo, jutrzejsze zajęcia (tj. 18.11.2019r.)  ze szkoleń zawodowych dla grupy 26 z Elbląga nie odbędą się. Na najbliższych zajęciach trener ustali z Państwem termin w którym zostaną ode odrobione.   Za zmiany przepraszamy, Zespół Projektu   13.11.2019 Uprzejmie informujemy, […]

O projekcie

PROJEKT „Wszystko w Twoich rękach – program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr projektu RPWM.11.01.01-28-0011/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób […]

Formy wsparcia

W ramach projektu uczestnicy/czki projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia: – Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań – Poradnictwo psychologiczne – Jobcoaching – Warsztaty kompetencji społecznych – Szkolenia zawodowe z modułem uzupełniającym ICT – Staż zawodowy   Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości […]

Harmonogramy

Grupa 26 -Elbląg J: Zad 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów Działań dla Uczestników/czek – (26) Harmonogramy zajęć – zad. 1 -Elbląg J Zad 2. Poradnictwo Psychologiczne  – (26) Harmonogramy zajęć – zad. 2 -Elbląg J Zad 3. Jobcoaching – (26) Harmonogramy zajęć […]

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu: WwTR – regulamin projektu – 03.09.2018 WwTR – regulamin projektu – 01.09.2019 Dokumenty rekrutacyjne: WwTR – zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy WwTR – zał. 2 – Ośw. o grupie docelowej WwTR – zał. 3 – Ankieta dla os. z niepełnosprawnością Dokumenty związane ze stypendium i zwrotem kosztów dojazdu: WwTR – zał. 4 – […]

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub mające pytania zapraszamy do kontaktu: e-mail: warmia.mazury.mcdk@gmail.com tel.: 699 670 309

CZCIONKA
KONTRAST