EFS kolor poziom

Grupa docelowa:

Osoby w wieku powyżej 18 roku życia wykluczone (w tym  dotknięte ubóstwem) lub zagrożone  ubóstwem lub wykluczaniem społecznym pozostające bez zatrudnienia, które zamieszkują lub pracują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.

 

W projekcie weźmie udział 96 osób (w tym 58 Kobiety) w tym:

 

  • min. 20%, tj. 20 osób bezrobotnych, (należących wyłącznie do III profilu),
  • min. 10%, tj. 10 osób o niskich kwalifikacjach,
  • min. 20%, tj. 20 osób z niepełnosprawnością
  • min. 50% Uczestników Projektu, tj. 48 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
dol

Formy wsparcia

Zadania dla Uczestników Projektu: Diagnoza potrzeb uczestników połączona z przygotowaniem ścieżki reintegracji Poradnictwo prawne  Poradnictwo psychologiczne Szkolenie w zakresie umiejętności miękkich prowadzące do nabycia kompetencji Pośrednictwo pracy Szkolenia zawodowe  Staże zawodowe Diagnoza potrzeb uczestników połączona z przygotowaniem ścieżki reintegracji                         Wsparcie obligatoryjne dla 96 Uczestników. […]

Dokumenty do pobrania

01 Formularz rekrutacyjny _Wykluczeni_ 02 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów_Wykluczeni 03 Oświadczenie potwierdzenie spełnienie kryteriów na pierwsze zajęcia_Wykluczeni_ 04 Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ_Wykluczeni 05 Oświadczenie o profilu pomocy_Wykluczeni 06 Ankieta potrzeb dla osób niepełnosprawnych_Wykluczeni 07 Zgoda na przedtwarzanie danych osobowych_na piewsze zajecia_Wykluczeni

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub mające pytania zapraszamy do kontaktu: Tel. 502 920 178 Biuro projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin  

Wykluczeni? Wykluczone!

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Wykluczeni? Wykluczone!” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0152/17   Celem Projektu jest  aktywizacja  społeczna i  zawodowa oraz wyższa zdolność do zatrudnienia  96 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub os. zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują lub pracują na obszarze Województwa Lubelskiego, […]

CZCIONKA
KONTRAST