baner-gora

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Zainwestuj w siebie!”

nr projektu POWR.01.02.01-14-0014/18

 

 

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:

 

24 osoby młode w wieku 15-29 lat w tym niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa mazowieckiego przy czym min. 40% UP  (min. 10 osób) to osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje gospodarczo-społeczne.

 

Głównym celem projektu  jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 24 Uczestników Projektu w wieku 15-29 lat z województwa mazowieckiego, poprzez objęcie Uczestników Projektu (UP) kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem dostosowanym do ich potrzeb i predyspozycji.

 

 

W projekcie weźmie udział 24 osoby w wieku 15-29 lat  (15 Kobiet i 9 Mężczyzn)
w konfiguracji 2 grup po 12 osób w tym:

 • osoby bierne zawodowo – 15 Uczestników Projektu,
 • osoby krótkotrwale bezrobotne niezarejestrowane w UP - 3 Uczestników Projektu,
 • osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy – 3 Uczestników Projektu,
 • osoby odchodzące z rolnictwa – 3 Uczestników Projektu,
 • osoby o niskich kwalifikacjach min. 30% - 8 Uczestników Projektu,
 • osoby z niepełnosprawnościami - 3 Uczestników Projektu.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • Diagnoza potrzeb i możliwości osób młodych (IPD)
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe

 

Uczestnikom zapewniamy

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych
 • wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu dla UP na szkolenia i  staż
 • catering

 

 

Całkowita wartość projektu: 390 355,20 PLN 

w tym dofinansowanie projektu z UE:  370 837,44 PLN

 

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 515 543 234

mail: zainwestujwsiebie@mcdk-szkolenia.pl

dol

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu: ZwS – Regulamin projektu   Dokumenty rekrutacyjne: ZwS – zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy ZwS – zał. 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej ZwS – zał. 3 – Formularz potrzeb dla osób z niepełnosprawnością   Dokumenty związane ze stypendium i zwrotem kosztów dojazdu: ZwS – zał. 4 – Oświadczenie osoby pobierającej […]

Kontakt

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu: telefon: 515 543 234 mail: zainwestujwsiebie@mcdk-szkolenia.pl   Zapraszamy również do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem: ul. Żeromskiego 60, 26-680 Wierzbica Zapraszamy!

Zainwestuj w siebie!

25.06.2019 W dalszym ciągu trwa rekrutacja do projektu. Jeśli jesteś osobą w wieku 15-29 lat, ponadto jesteś: osobą bierną zawodowo osobą krótkotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w UP osobą pracującą, znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy osobą odchodzącą z rolnictwa osobą o niskich kwalifikacjach osobą z niepełnosprawnością -nie zwlekaj – dołącz do naszego projektu i… […]

CZCIONKA
KONTRAST