EFRR_kolor poziom

ZAPRACUJ na lepszą przyszłość!

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o .o.

Zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Celem głównym projektu „ZAPRACUJ na lepszą przyszłość!” jest utrzymanie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy 120 osób (minimum 72 kobiet).

Jeżeli:

  • mieszkasz w województwie lubelskim,
  • jesteś osobą zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osobą przewidzianą do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzących procesy restrukturyzacyjne

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

dol

O projekcie

ZAPRACUJ na lepszą przyszłość! nr projektu RPLU.10.02.00-06-0015/17   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie osoby zamieszkujące województwo lubelskie, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed […]

Aktualności

06.12.2019 Szanowni Państwo, w związku z Mikołajkami, życzymy wiele prezentów, udanych niespodzianek i satysfakcjonującej nowej pracy. 15.11.2019 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającymi się stażami informujemy, że na zakończenie stażu zawodowego do Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. należy przesłać następujące dokumenty związane ze stażem: opinię stażowa wydana przez pracodawcę, uzupełniony dzienniczek stażowy wniosek/wnioski […]

Dokumenty do pobrania

  Dokumenty do pobrania: A) Dokumenty zgłoszeniowe dla pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (12 UP) Formularz zgłoszeniowy_ZAPRACUJ Oświadczenie o spełnieniu warunków grupy docelowej_ZAPRACUJ Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami_ZAPRACUJ Zaświadczenie pracodawcy lub zleceniodawcy 12_ZAPRACUJ Oświadczenie osoby pobierającej stypedium_ZAPRACUJ B) Dokumenty zgłoszeniowe dla pracowników zwolnionych z przyczyn dotyczących […]

Kontakt

  E-MAIL: zapracuj@mcdk-szkolenia.pl TEL.: 699 670 310 BIURO PROJEKTU: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

CZCIONKA
KONTRAST